Ålands Björntjänster

Tillverkning av skyddsgaller

018 15399 info@koksmeny.ax

Idag är det krav att ha ett fungerande skyddsgaller på samtliga visp-/blandningsmaskiner i yrkesbruk. Till äldre modeller finns det inte att beställa utan behöver tillverkas. Här ett exempel på ett som vi byggde så att det går att lyfta upp hälften av gallret för att komma åt att tillsätta ingredienser. Vi monterade även en skyddskrets som gör att gallret måste vara nere för att maskinen skall starta.